Генеральне консульство України в Шанхаї

, Київ 00:12

Тарифи консульського збору

 

Сплата за вчинені у Генеральному консульстві України в Шанхаї консульські послуги здійснюється виключно через нижченаведений банк на рахунок Генерального консульства України в Шанхаї:

 

Bank of China

Рахунок № 437759257080

Документи на опрацювання у Консульському відділі приймаються виключно у разі пред’явлення заявником оригіналу квитанції.

 

Звертаємо увагу на те, що в Консульському відділі не приймається готівка, банківські чеки, кредитні картки, а також сплата, здійснена через Інтернет та поштою.

 

                                 "ЗАТВЕРДЖУЮ"                                    
                                  Державний секретар  
                                  МЗС України  
                                   _/підпис/_ А.І. Заяць   
                                 "_12" квітня_2017 року  
ТАРИФИ  
консульського збору, що справляється  
за вчинення консульських дій  
Посольством України в Китайській Народній Республіці (за сумісництвом в Монголії), Генеральним консульством України у м. Гуанчжоу та Генеральним консульством України у м. Шанхай  
   
№ з/п Найменування консульських дій Тарифна ставка  
в доларах США валюта КНР (RMB)  
I. ПАСПОРТНІ ДІЇ  
   
1 Розгляд заяви з клопотанням про  вчинення паспортної дії 16 112  
2 Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон  125 875  
3 Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого 188 1316  
4 Оформлення уперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон  78 546  
5 Унесення відомостей про дітей (у тому числі вклеювання фотокартки) до паспортного документа одного з батьків чи законного представника (виключно до посвідчення особи на повернення в Україну) 16 112  
6 Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну 16 112  
7 Подовження терміну дії посвідчення особи на поверення в Україну 16 112  
8 Прийняття на постійний консульський облік (крім дітей до 16 років) 31 217  
   
II. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ  
   
1 Оформлення клопотання про набуття громадянства України за територіальним походженням 150 1050  
2 Оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України 234 1638  
3 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок усиновлення 31 217  
4 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування 31 217  
5 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки 31 217  
6 Оформлення клопотання про набуття громадянства України у зв'язку з перебуванням у громдянстві України одного чи обох батьків дитини 31 217  
7 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства 31 217  
8 Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України 100 700  
9 Оформлення клопотання про вихід з громадянства України 313 2191  
10 Видача довідки про належність до громадянства України 16 112  
11 Видача довідки про неналежність до громадянства України 16 112  
12 Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном 250 1750  
13 Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію 350 2450  
 
III. ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ  
   
1 Оформлення транзитної візи (B)*:    
  разової 65 455  
  дворазової 65 455  
  багаторазової 65 455  
2 Оформлення короткострокової візи (С)*:    
  разової 65 455  
  дворазової 65 455  
  багаторазової 65 455  
3 Оформлення довгострокової візи (D)*:    
  багаторазової 65 455  
* Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору  
   
IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ  
   
1 Розгляд заяви про витребування документа 17 119  
2 Видача витребуваного документа 55 385  
3 Видача витребуваного документа, засвідченого в Україні уповноваженим на те органом 100 700  
   
V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ  
   
1 Розгляд заяви про легалізацію документу 8 56  
2 Легалізація документів фізичних осіб (за документ) 47 329  
3 Легалізація документів юридичних осіб (за документ) 156 1092  
4 Видача довідки про засвідчення документа 23 161  
   
VІ. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ  
   
1 Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану (крім заяв про реєстрацію народження та смерті) 31 217  
2 Реєстрація шлюбу 78 546  
3 Реєстрація розірвання шлюбу:      
а) за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей 100 700  
б) на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі 100 700  
в) на підставі рішення суду, якщо один з подружжя перебуває у повторному шлюбі 156 1092  
г) з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років 31 217  
4 Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу) 150 1050  
5 Реєстрація повторної зміни імені, не пов'язаної з реєстрацією шлюбу 250 1750  
6 Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення 50 350  
7 Видача свідоцтва у зв'язку зі зміною, доповненням та виправленням запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням 100 700  
8 Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (у разі знаходження актового запису в закордонній установі) 78 546  
   
VII. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ  
   
1 Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:      
а) - посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:      
- дітям, другому з подружжя, батькам 1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 дол.США 1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше  350 RMB   
- іншим особам 5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше  400 дол. США  5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше  2800RMB  
б) - посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці 1 відсоток суми договору, але не менше 20дол.США 1 відсоток суми договору, але не менше 140RMB  
в) - посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці 47 329  
г) - посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:      
- дітям, другому з подружжя, батькам 31 217  
- іншим особам 63 441  
ґ) - посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:      
- дітям, другому з подружжя, батькам 31 217  
- іншим особам 63 441  
д) - посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби Консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами "г" та "ґ" Консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами "г" та "ґ"  
е) - посвідчення інших довіреностей 63 441  
є) посвідчення заповітів 50 350  
2 Ужиття заходів до охорони спадкового майна  150 1050  
3 Видача свідоцтва про право на спадщину 0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100 дол.США  0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 700 RMB  
4 Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя 188 1316  
5 Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку) 31 217  
6 Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача 31 217  
7 Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами) 78 546  
8 Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку) 78 546  
документів, пов’язаних зі смертю громадянина України 10 70  
9 Посвідчення факту, що фізична особа є живою 31 217  
10 Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці 31 217  
11 Посвідчення тотожності фізичної особи з  особою, зображеною  на фотокартці 31 217  
12 Посвідчення часу пред’явлення документів 31 217  
13 Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів 0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 25 дол.США і не більше 200 дол.США   0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 175 RMB  і не більше 1400 RMB   
14 Прийняття на зберігання документа 50 дол.США за кожен місяць зберігання, що почався 350 RMB за кожен місяць зберігання, що почався  
15 Вчинення виконавчих написів 1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол.США і не більше 200 дол.США  1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 105 RMB  і не більше 1400 RMB    
16 Вчинення морських протестів 100 700  
17 Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні) 16 112  
18 Видача дубліката нотаріально посвідченого документа 31 217  
19 Вчинення нотаріальної дії за межами дипломатичного представництва або консульської установи України, за місцем надання послуги у розмірі встановлених ставок за відповідні дії, (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з виїздом за вчинення дії) у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з виїздом за вчинення дії)  
20 Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України 78 546  
21 Надання послуг технічного характеру (складання проектів провочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо)  8 56  
   
VIII. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ  
   
1 Оформлення документа, пов’язаного з водним та повітряним судном, якщо дана дія не є нотаріальною дією (за документ) 100 700  
   
ІX. ІНШІ ДІЇ  
   
1 Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв’язку У розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур'єрською поштою) У розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур'єрською поштою)  
2 Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України 300 2100  
3 Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України 150 1050  
4 Учинення іншої консульської дії, передбаченої законодавством України 23 161  

Генеральне консульство України в місті Гуанчжоу
Керівник: Немиря Максим Борисович
Т.в.о. Генерального консула України в Гуанчжоу, консул
Адреса: 510613, м. Гуанчжоу, район Тяньхе, вул. Тяньхебей, буд. 233,  кімната 1407. Переглянути на мапі
Телефон: (00 8620) 38773550 (консульські питання), Гаряча лінія (тільки у разі загрози життю) ГКУ в Гуанчжоу +86 185 204 37 737 (у разі надзвичайних ситуацій)
Факс: (008620)38773513
Ел. пошта: gc_cngz@mfa.gov.ua
Веб-сайт: http://guangzhou.mfa.gov.ua
Графік роботи:

Влітку:

09:00 – 18:00
Перерва: 12:00 – 14:00

Взимку:
09:00 – 19:00
Перерва: 12:00 – 14:00

Графік прийому громадян:

Прийом громадян України здійснюється без попереднього запису:

Понеділок з 10:00 до 12:00

Вівторок з 10:00 до 12:00 та з 15:00 до 17:00

Середа з 10:00 до 12:00

Четвер з 10:00 до 12:00

П'ятниця з 10:00 до 12:00

Тел.: (8620) 38773550 консульскі питання, електронна пошта: gc_cngz@mfa.gov.ua

У неприйомний час консульська допомога надається у таких випадках: техногенні катастрофи, природні катаклізми, теракти, масові заворушення, поранення/загибель громадян України, інші випадки, які загрожують життю чи здоров'ю наших співвітчизників. Гаряча лінія (тільки у разі загрозі життю) ГКУ в Гуанчжоу +86 185 204 37 737 (телефонувати виключно у разі загрози життю чи загибелі громадян України)

  

Межі консульського округу:

м. Гуанчжоу, провінції  Гуандун, Гуйчжоу, Хайнань, Хунань, Гуаньсічжуанський автономний  район   

Примітки:

Прийом громадян з візових питань здійснюється з понеділка по пятницю з 10:00 до 12:00;


Генеральне Консульство України в Шанхаї
Керівник: Пономаренко Дмитро Георгійович
Генеральний консул України в Шанхаї
Адреса: W402, Sun Plaza, 88, Xian Xia Rd. Shanghai, China, 200336. Переглянути на мапі
Телефон: +86 (21) 62953195; Гаряча лінія: +86 13816318830 (цілодобово, прохання телефонувати ВИКЛЮЧНО в разі загрози життю чи загибелі громадян)
Факс: +86 (21) 62953171
Ел. пошта: gc_cns@mfa.gov.ua
Веб-сайт: http://shanghai.mfa.gov.ua
Графік роботи:

Години роботи: 09:00 - 19:00

Обідня перерва: 12:30 – 14:30 

Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні.

Прийом громадян України: щоденно (крім вихідних) з 9.00 до 12.30 та з 15.00 до 17.30

Увага! Прийом громадян України здійснюється без попереднього запису. Громадяни певних категорій (люди з інвалідністю, вагітні, тяжкохворі) обслуговуються поза чергою.

Прийом  іноземних громадян та осіб без громадянства: понеділок та четвер з 09:00 до 12:30 (прийом документів) та з 15:00 до 17:30 (видача оформлених документів та віз) 

Межі консульського округу:

м. Шанхай, провінції Аньхой, Цзянсу, Цзянсі, Чжецзян, Фуцзянь

Примітки:

У неробочий та неприйомний час, у вихідні та святкові дні прийом громадян України проводиться у екстрених випадках: техногенні катастрофи, природні катаклізми, теракти, масові заворушення, ДТП, госпіталізація, поранення/загибель громадян України, інші випадки, які загрожують життю чи здоров'ю наших співвітчизників. Гаряча лінія ГКУ в Шанхаї +86 13816318830 (цілодобово, прохання телефонувати виключно у разі загрози життю чи загибелі громадян України).